Curs intensiu Tècniques d'estudi a escoles i instituts

Finalitat

El taller pretén ensenyar a l’alumnat mètodes, estratègies i eines perquè aprenguin a organitzar-se, facilitant el treball intel·lectual,per tal d’ augmentar el rendiment acadèmic i motivar-los per l’estudi.

Objectius:

  • Aprendre tècniques d'estudi adequades segons el perfil d'aprenentatge de l'alumne/a.
  • Adquirir les estratègies més adequades per millorar el seu rendiment acadèmic.
  • Reforçar i/o adquirir hàbits d'estudi que l'ajudin en el seu dia a dia.
  • Potenciar l'autonomia de l'alumnat.

Destinataris:

A partir de 6è de primària. Poden contractar el servei l’escola/institut o l’AMPA.

Durada:

  • 2 sessions / 1h 30min.
  • 3 sessions / 1h.

A convenir amb el centre.

Horari:

A determinar.

Preu:

A concretar. Es fa pressupost a mida, tenint en compte els alumnes que han d’assistir.