Reforç escolar multinivell

Descripció del servei

Mitjançant una metodologia inclusiva del aprendre a aprendre i de grups heterogenis, que permet donar una atenció personalitzada segons característiques i necessitats , tenint en compte el nivell competencial de cada infant i adolescent. També potencia la interacció entre els iguals, fomenta el treball cooperatiu, respecta les diferencies i afavoreix l’aprenentatge sent l’alumnat el protagonista del seu procés d’aprenentatge.

Horari:

Primària:

  • Dimecres i divendres de 18:30 a 19:30h
  • Dijous de 17:30 a 18:30h

ESO:

  • Dilluns i dimecres de 15:30 a 16:30h o 19:30 a 20:30h
  • Dimarts i dijous 16:30 a 17:30h

Dia a concretar segons edat.

Preu promocional:

Primària:

  • 1h/setmanal: 65€
  • 2h/setmanals: 130€

ESO:

  • 1h/setmanal: 75€
  • 2h/setmanals: 150€

Matrícula:

50€