Reforç escolar

Descripció del servei

El Reforç Escolar és un servei que oferim de manera personalitzada per tal d’acompanyar als alumnes en l’estudi i dotar-los d’estratègies i tènciques d’estudi per millorar el seu procés d’E-A; aconseguint que aquest sigui significatiu, potenciant l’autonomia i intervenint en les seves dificultats, per tal d’aconseguir una millora global dels alumnes, i afavorir l’assoliment d’èxit escolar.

Objectius:

Acompanyar a l’alumnat mitjançant una atenció personalitzada en l’adquisició com a hàbit d’estudi totes les estratègies apreses en les sessions, enfortint les seves capacitats per tal d’aconseguir l’èxit escolar, però sobretot un aprenentatge significatiu de les seves habilitats i capacitats intel·lectuals.

Destinataris:

Infants a partir de 1r de primària fins a 4rt d’ESO que mostren dificultats per assolir amb èxit el curs escolar.

Horari:

Tardes de 15:00 a 20:30.