Taller de tècniques d'estudi

Finalitat

El taller pretén ensenyar a l’alumnat mètodes, estratègies i eines perquè aprenguin a organitzar-se, facilitant el treball intel·lectual,per tal d’ augmentar el rendiment acadèmic i motivar-los per l’estudi.

Objectius:

  • Aprendre tècniques d'estudi adequades segons el perfil d'aprenentatge de l'alumne/a.
  • Adquirir les estratègies més adequades per millorar el seu rendiment acadèmic.
  • Reforçar i/o adquirir hàbits d'estudi que l'ajudin en el seu dia a dia.
  • Potenciar l'autonomia de l'alumnat.

Destinataris:

Al centre: Infants de 6è de primària i adolescents de 1er ESO.

Durada:

4 sessions / 1h 30min.

Horari:

Pròxim taller Febrer 2020.

Preu:

80€