Equip Un Món Rodó

Les persones que en formem part ens uneix un mateix ideari pedagògic, fonamentat per uns valors educatius igualitaris, equitatius i integradors.

Som un equip de professionals de l'àmbit de la pedagogia i psicologia què treballem amb passió, responsabilitat i perseverança per donar resposta a les necessitats educatives i emocionals de les persones que formen part del centre. Acompanyat-les en el seu desenvolupament integral ,i dotant-les d'estratègies per tal de potenciar la seva autonomia.

Pedagogia activa

Apostem per una pedagogia activa i metodologies que ens permeten ser flexibles i creatives; la qual cosa ens permet donar atenció a la diversitat que ens envolta. També creiem, que el treball conjunt de tots els agents implicats, enriqueix les accions i afavoreix l'èxit i/o els resultats.

La nostra prioritat

Acompanyar i atendre a infants i adolescents en les les seves dificultats d'aprenentatge; i en el desenvolupament integral del procés d’E-A d'aquests. Així, com atendre a les seves famílies. per tal de respondre a les seves necessitats educatives i emocionals.

Formació permanent

Com persones que estimem la nostra professió, estem conscienciades que en una societat tan canviant, cal estar evolucionant de manera continuada. Per aquest motiu un dels pilars de creixement professional i personal és la formació. Aquesta, ens permet aprendre noves estratègies que ens ajuden en el nostre dia a dia, afavorint la resposta a les necessitats de manera més eficaç i eficient.

El nostre equip

Col·laboradores