Fonament metodològic del centre

Fonament metodològic del centre

  • Un servei integral d'atenció a infants i adolescents que tenen dificultats cognitives, emocionals i conductuals; les quals repercuteixen en el seu desenvolupament i aprenentatge.
  • Atenem a les famílies, i treballem de manera coordinada amb l'escola, altres centres i diferents professionals.

Atenció telemàtica

Reeducació pedagògica i reforç escolar.

Diagnòstic

Valoració diagnòstica a infants i adolescents amb possibles trastorns d'aprenentatge.

ESTIMULA'T: Millora i aprèn

Programa d'intervenció, estimulació i reeducació psicopedagògica.

Psicologia infantil, juvenil i familiar

Diagnòstic, intervenció i tractament de les problemàtiques personals, socials, escolars i familiars que afecten als infants i adolescents.

Reforç escolar multinivell

Reforç de les assignatures instrumentals, estudi d'exàmens, hàbits i tècniques d’estudi, etc.

Escola d'estiu 2021

Consulta els nostres cursos i tallers per aquest estiu.

Reeducació pedagògica

Intervencions adaptades relacionades amb l'aprenentatge dels infants i assessorament familiar.

Reforç escolar

Acompanyament en l'estudi i en l'adquisició d'hàbits i estratègies per millorar el rendiment acadèmic dels infants i adolescents.

Taller de tècniques d'estudi

Diferents activitats que pretén potenciar el desenvolupament intel·lectual de l'infant, millorar les seves capacitats i tractar les dificultats d'aprenentatge que pugui manifestar.

Curs intensiu Tècniques d'estudi a escoles i instituts

Diferents activitats que pretén potenciar el desenvolupament intel·lectual de l'infant, millorar les seves capacitats i tractar les dificultats d'aprenentatge que pugui manifestar.

Mètode Glifing

Programa que permet millorar de manera eficaç l'habilitat lectora dels infants amb dificultats per llegir i comprendre.

GlifingGo

Entrenament de la lectura.