Diagnòstic

Descripció del servei

En Un Món Rodó oferim un servei de valoració diagnòstica a infants i adolescents amb possibles dificultats cognitives, emocionals i conductuals, les quals repercuteixen en el seu aprenentatge.

En funció de la demanda familiar i/o escolar establim rigorosament un estudi diagnòstic que ens ajuda a:

  • Establir criteris per el tractament terapèutic.
  • Planificar la intervenció de reeducació pedagògica més adient.
  • Adequar un bon assessorament a les famílies, per tal d'abordar la problemàtica segons les seves necessitats.
  • Derivar a altres especialistes en funció dels resultats.

Objectius:

Avaluar mitjançant un estudi diagnòstic, si existeixen o no, dificultats o trastorns de l’aprenentatge.

Destinataris:

Infants i adolescents dels 6 als 17 anys.

Horari:

A determinar.