ESTIMULA'T: Millora i aprèn

Descripció del servei

Programa d’intervenció integral que permet desenvolupar les principals funcions cognitives de l’infant implicades en l’aprenentatge, així com millorar el rendiment de les habilitats relacionades amb la lectura, l’escriptura i el càlcul.

Objectius:

Reeducació grupal per millorar les diferents àrees de l’aprenentatge com: lectoescriptura, comprensió, ortografia, atenció, raonament, memòria, etc.

Destinataris:

Infants de 6 a 12 anys amb dificultats d’aprenentatge, dislèxia i TDA-H.

Horari:

  • Dilluns de 17:30 a 18:45h
  • Dimarts de 17:45 a 18:45h
  • Divendres de 18:30 a 19:30h

Dia a concretar segons edat.

Preu promocional:

  • 45 min/setmanal: 85€
  • 1h/setmanal 99€

Matrícula:

50€