Mètode Glifing

Descripció del servei

El Mètode Glifing és una eina TIC que avalua el nivell lector i millora de manera significativa les habilitats lectores d’infants i adolescents que mostren dificultats en la lectura.

Objectius:

  • Conèixer el perfil lector de l'infant de manera precisa i objectiva.
  • Saber en quina edat lectora té l'infant.
  • Potenciar una actitud positiva vers la lectura i millorar l’autoestima.
  • Augmentar la velocitat i fluïdesa lectora.
  • Millorar la comprensió.

Destinataris:

Des de l’edat pre-lectora fina a 4t de l’ESO amb dificultats de lectura.

Horari:

A determinar.