Psicologia infantil, juvenil i familiar

Descripció del servei

En Un Món Rodó oferim una atenció psicològica i el tractament més adient als infants i adolescents per tal d’afavorir un bon desenvolupament integral.

La detecció i intervenció primerenca són essencials en l’etapa infantil, ja què és un període clau en l’adquisició de les habilitats cognitives, conductuals, emocionals, relacionals, aprenentatge, etc.

Atenem les següents problemàtiques:

  • Trastorn de la conducta i adaptació social.
  • Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) i altres trastorns del neurodesenvolupament.
  • TDA-H.
  • Imatge, Autoestima i Competència social.
  • Fracàs escolar.
  • Trastorn d'ansietat, estat d'ànim.
  • Trastorn de la conducta alimentària.
  • Abús de substàncies: cànnabis, cocaïna ...

Objectius:

Els objectius es determinen segons cada cas.

Destinataris:

Infants, adolescents i famílies.

Horari:

A determinar