Reeducació pedagògica

Descripció del servei

La reeducació pedagògica respon a diferents problemàtiques relacionades amb l’àmbit escolar i ofereix assessorament a les famílies i mestres involucrats en el procés d’aprenentatge de l’infant.

S’ofereix un tractament específic individualitzat i/o programes específics en petits grups, centrats en tractar les dificultats en: l’adquisició de la de la lectura i / o escriptura, en la competència matemàtica, atenció i concentració, planificació, altres.

Objectius:

Donar resposta a les necessitats educatives dels infants i adolescents per millorar el seu procés d’E-A.

Destinataris:

Infants i adolescents que tenen Dificultats Específiques d’Aprenentatge (DEA) o trastorns en el neurodesenvolupament com la Dislèxia, la Discalcúlia i el TDA-H. Altres: TEA, trastorn de la conducta, etc.

Horari:

A determinar.