Atenció telemàtica

Reeducació pedagògica

Atendre les necessitats específiques de l’infant en l’adquisició de la de la lectura i / o escriptura, en la competència matemàtica, atenció i concentració, planificació, altres.

Preu

  • 1 sessió a la setmana de 45 minuts = 125€/mes.
  • 2 sessions a la setmana de 30 minuts = 155€/mes.


Reforç escolar

Acompanyar als infants i adolescents en la realització de les tasques escolars, seguiment i organització de treball setmanal.

Preu

  • 1 sessió a la setmana de 45 minuts = 80€/mes.
  • 2 sessions a la setmana de 30 minuts = 120€/mes.